Tarieven

In 2018 is dieetadvisering voor 3 behandeluren per kalenderjaar opgenomen in uw basisverzekering. Voor deze zorg geldt een eigen risico, dat is vastgesteld op 385 euro. Heeft u een aanvullende verzekering dan heeft u recht op extra dieetadvisering. Deze consulten vallen niet onder uw eigen risico. De vergoeding kan per zorgverzekeraar en per pakket verschillen. Raadpleeg uw polis, neem contact op met u zorgverzekeraar of kijk op independer.nl of zorgwijzer.nl.

Kinderen
Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico!

Ketenzorg 
De dieetadvisering bij COPD, Diabetes Mellitus en CVRM (Cardiovasculair risicomanagement) vallen onder ketenzorg. Voor deze zorg geldt geen eigen risico. 

Tarieven per 1 januari 2024

Intakegesprek (60 min)€ 80,- 
Uitwerktijd (per 15 minuten) € 20,-
Vervolgconsult (20-30 min)    € 40,- 
Toeslag voor huisbezoek € 0,23 per km
Niet nagekomen afspraak€ 40,- 
(deze tarieven gelden voor niet gecontracteerde zorg) 

Toelichting behandeltijd 

Een consult bestaat uit twee componenten:
1. Directe tijd
De tijd dat u contact heeft met de diëtist. Het opstellen van rapportages t.b.v. verwijzers valt hier ook onder. U mag hierbij aanwezig zijn.

2. Individueel dieetvoorschrift
De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft voor het opstellen van een van de volgende werkzaamheden:
– Analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens;
– Het opstellen van een persoonlijk dieetadvies.
U bent hier doorgaans niet bij aanwezig. De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren. 

Telefonische, online consulten en huisbezoeken zijn ook mogelijk. Informeer voor de mogelijkheden.